AGD - Avrupa Gençlik Derneği

Üyelik Başvurusu

Avrupa Gençlik Derneği(AGD), üyelerine her ay ücretsiz olarak uzman ekipler tarafından özenle hazırlanan dergilerini, posta yoluyla ulaştıracaktır.
Aylık 10,-€ üyelik aidatı ödeyen üyelerine, Avrupa Gençlik Dergisi(AGD) veya Genç İstikbal Dergisi Avrupa'dan(GİD) herhangi birini gönderecektir. Dergiler arasında seçim, üyelerimizin tercihine bırakılmıştır.
Ayda 20,-€ ve üzeri üyeliklerde ise; her iki dergimiz de ekleriyle birlikte üyelere ulaştırılacaktır. Derneğimizi ve faaliyetlerimizi daha yüksek üyelik aidatlarıyla da destekleyebilirsiniz.

Sözleşmeye bir etkisi olmamakla birlikte ve her an iptal etme hakkımı saklı tutarak, başvuru verilerimin piyasa araştırması ve reklam için üçüncü kişiler tarafından da değerlendirilmesine ve kullanılmasına onay veriyorum.

Banka Hesabından Tahsil Yetkisi ve SEPA Borç Nakli Vekâletiʼnin Verilmesi

1. Tahsil Yetkisi’nin Verilmesi

AGD Avrupa Gençlik Derneği (Europäische Jugendvereinigung)’ni, tarafımdan ödenecek olan üyelik aidatlarını aşağıda belirttiğim cari banka hesabımdan tahsil etmeye yetkili kılıyorum. Bununla birlikte, hesabımda yeterince karşılığın bulunmaması durumunda, banka kurumu ödemeyi yapmak mecburiyetinde değildir.

2. SEPA Borç Nakli Vekâleti’nin Verilmesi

AGD Avrupa Gençlik Derneği (Europäische Jugendvereinigung)’ni, üyelik aidatlarını SEPA borç nakli yoluyla banka hesabımdan tahsil etmeye yetkili kılıyorum. Aynı zamanda, banka kurumuma AGD Avrupa Gençlik Derneği (Europäische Jugendvereinigung) tarafından banka hesabımdan çekilen SEPA borç nakillerini ödeme talimatını veriyorum.

Örnek:
  • Türkiye/Yozgat
  • Türkiye/Düzce
  • ...